Zaznacz stronę

Projekt

 

Design realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, umowa o powierzenie grantu

nr 1/FWI-C19/2020/842/UPG/234. Grant z Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego.

Celem projekt jest wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/ usług

lub wprowadzenie nowej metody produkcji/ świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 28451,55 PLN